1
ستاد ویژه توسعه فناوری نانو Iran Nanotechnology Innovation Council بستن
 • ستاد ویژه توسعه فناوری نانو

 • بانک اطلاعات شاخص های فناوری نانو

 • سایت جشنواره فناوری نانو

 • سیستم جامع آموزش فناوری نانو

 • شبکه آزمایشگاهی فناوری نانو

 • موسسه خدمات فناوری تا بازار

 • کمیته استانداردسازی فناوری نانو

 • پایگاه اشتغال فناوری نانو

 • کمیته نانو فناوری وزارت بهداشت

 • جشنواره برترین ها

 • مجمع بین المللی اقتصاد نانو

 • اکو نانو

 • پایگاه اطلاع رسانی محصولات فناوری نانو ایران

 • شبکه ایمنی نانو

 • همایش ایمنی در نانو

 • گالری چند رسانه ای نانو

 • تجهیزات فناوری نانو

 • صنعت و بازار

 • باشگاه نانو

نانو برچسب‌های DNA

کلمات کلیدی : برچسب‌ فلورسانس تاریخ خبر : 1386/02/02 تعداد بازدید : 1862

پژوهشگران موفق به ترکیب مولکول‌‌های فلوئورسان درخشان با الگوهای نانوسازه‌ای DNA شده‌اند که سبب ظهور برچسب‌های فلوئورسان نانوئی شده اند.

پژوهشگران موفق به ترکیب مولکول‌‌های فلوئورسان درخشان با الگوهای نانوسازه‌ای DNA شده‌اند که سبب ظهور برچسب‌های فلوئورسان نانوئی شده اند. این برچسب‌ها در مطالعه واکنش های بیوشیمیایی و شیمیایی بنیادین در یک مولکول ساده یا مولکول ها بکار می رود.
این پیشرفت، دقت روشهای آسیب‌شناسی بر پایه تصویرنگاری فلوئورسانی را افزایش داده است و تکنیک‌های رهگیری میزان موثر بودن درمان را به صورت انقلابی دگرگون کرده است.