1
ستاد ویژه توسعه فناوری نانو Iran Nanotechnology Initiative Council بستن
 • ستاد ویژه توسعه فناوری نانو

 • بانک اطلاعات شاخص های فناوری نانو

 • سایت جشنواره فناوری نانو

 • سیستم جامع آموزش فناوری نانو

 • شبکه آزمایشگاهی فناوری نانو

 • موسسه خدمات فناوری تا بازار

 • کمیته استانداردسازی فناوری نانو

 • پایگاه اشتغال فناوری نانو

 • کمیته نانو فناوری وزارت بهداشت

 • جشنواره برترین ها

 • مجمع بین المللی اقتصاد نانو

 • اکو نانو

 • پایگاه اطلاع رسانی محصولات فناوری نانو ایران

 • شبکه ایمنی نانو

 • همایش ایمنی در نانو

 • گالری چند رسانه ای نانو

 • تجهیزات فناوری نانو

 • صنعت و بازار

 • باشگاه نانو

کمیسیون اروپا از کمیته علمی ایمنی مصرف کننده (SCCS) درخواست کرده‌است درباره نانونقره کلوئیدی اظهار نظر کند.

درخواست کمیسیون اروپا برای اظهارنظر علمی درباره نانونقره کلوئیدی

موضوع : استاندارد و ایمنی کلمات کلیدی : کمیسیون اروپا - نقره تاریخ خبر : 1395/07/24 تعداد بازدید : 1158

کمیسیون اروپا از کمیته علمی ایمنی مصرف کننده (SCCS) درخواست کرده‌است تا درباره نانونقره کلوئیدی اظهار نظر کند.

کمیسیون اروپا از کمیته علمی ایمنی مصرف کننده (SCCS) درخواست کرده‌است درباره نانونقره کلوئیدی اظهار نظر کند.
این کمیته تاکنون فهرستی شامل 63 محصول آرایشی حاوی نانونقره را به کمیسیون اروپا تحویل داده‌است. بر اساس این فهرست، نقره کلوئیدی در محصولات آرایشی رها شونده و شوینده مانند: محافظ پوست و خمیر دندان، با غلظت ماکزیمم یک درصد استفاده می‌شود. با توجه به توانایی نانوذرات برای جذب و ورود در سلول‌ها، نگرانی‌هایی در زمینه استفاده از نانونقره کلوئیدی وجود دارد. به همین علت کمیسیون اروپا از SCCS درخواست کرده‌است تا یک ارزیابی ایمنی درباره نانونقره‌‌های کلوئیدی ذکر شده در این فهرست را با توجه به شرایط مواجهه قابل پیش بینی انجام دهد.
بر اساس مقررات مواد آرایشی، هر محصول آرایشی حاوی نانو‌مواد باید شش ماه پیش از عرضه به بازار، به کمیسیون اروپا اعلام شود. اگر کمیسیون در مورد ایمنی نانوماده‌ ارائه شده نگرانی‌هایی داشته باشد، برای ارزیابی کامل ریسک، آن را به SCCS ارجاع خواهد داد.
کمیسیون اروپا از SCCS درخواست کرده‌است موارد زیر را به طور خاص بررسی کند:
1. در مورد ایمنی نانو نقره کلوئیدی مورد استفاده در مواد آرایشی، شامل خمیر دندانها و محصولات حفاظت از پوست با حدکثر حد غلظت یک درصد و با در نظر گرفتن شرایط مواجهه قابل پیش بینی، نظرات و آرای خود را ارائه نماید.
2. سایر نگرانی‌های علمی مرتبط با استفاده از نانونقره کلوئیدی در محصولات آرایشی را عنوان کند.
این اظهارات باید شش ماه بعد از دریافت درخواست کمیسیون اروپا ارائه شوند.
مقالات آموزشی مرتبط