1
ستاد ویژه توسعه فناوری نانو Iran Nanotechnology Initiative Council بستن
 • ستاد ویژه توسعه فناوری نانو

 • بانک اطلاعات شاخص های فناوری نانو

 • سایت جشنواره فناوری نانو

 • سیستم جامع آموزش فناوری نانو

 • شبکه آزمایشگاهی فناوری نانو

 • موسسه خدمات فناوری تا بازار

 • کمیته استانداردسازی فناوری نانو

 • پایگاه اشتغال فناوری نانو

 • کمیته نانو فناوری وزارت بهداشت

 • جشنواره برترین ها

 • مجمع بین المللی اقتصاد نانو

 • اکو نانو

 • پایگاه اطلاع رسانی محصولات فناوری نانو ایران

 • شبکه ایمنی نانو

 • همایش ایمنی در نانو

 • گالری چند رسانه ای نانو

 • تجهیزات فناوری نانو

 • صنعت و بازار

 • باشگاه نانو

برگزاری اولین دوره آموزشی ترویجی معرفی و به کارگیری استاندارد ملی ایران شماره 1-21951

موضوع : آموزش و ترویج - استاندارد و ایمنی کلمات کلیدی : استاندارد تاریخ خبر : 1396/10/16 تعداد بازدید : 655

روز سه شنبه مورخ 12 دی ماه، کمیته استانداردسازی ستاد ویژه توسعه فناوری نانو با همکاری شرکت راصد توسعه فناوری های پیشرفته و شبکه آزمایشگاهی نانو، اولین دوره آموزشی ترویجی معرفی و به کارگیری استاندارد ملی ایران شماره 1-21951، 1396با عنوان" فناوری نانو- مشخصه یابی نانومواد با استفاده از پراش پرتو ایکس(XRD)- روش آزمون" را برگزار نمود. این دوره یک روزه ویژه کارشناسان آزمایشگاه های پراش پرتو ایکس(XRD) در راستای اهداف آموزش و ترویج به کارگیری استانداردهای ملی، در محل دانشگاه صنعتی شریف برگزار شد.

استاندارد و استانداردسازی یک سازوکار بسیار مهم جهت توسعه پایدار صنایع و فناوری های مختلف است. نقش استانداردسازی در کیفیت ارایه خدمات، بسیار تعیین کننده است. بنابراین تدوین و استقرار استانداردها امری حیاتی جهت توسعه پایدار فناوری های مختلف از جمله فناوری های پیشرفته نظیر نانوفناوری است. یکی از این حوزه ها تدوین و به کارگیری استانداردهای روش آزمون برای ایجاد اعتبار نتایج آزمایشگاهی و ایجاد وحدت رویه در انجام آزمون ها است.
در این راستا کمیته استانداردسازی فناوری نانو ایران با همکاری شرکت راصد توسعه فناوری های پیشرفته و شبکه آزمایشگاهی نانو، در روز سه شنبه مورخ 12 دی ماه، اولین دوره آموزشی ترویجی معرفی و به کارگیری استاندارد ملی ایران شماره 1-21951، 1396با عنوان" فناوری نانو- مشخصه یابی نانومواد با استفاده از پراش پرتو ایکس(XRD)- روش آزمون"را برگزار نمود. این دوره یک روزه ویژه کارشناسان آزمایشگاه های XRD با هدف آموزش و ترویج به کارگیری روش آزمون استاندارد و نحوه گزارش دهی در آزمایشگاه های ارائه دهنده خدمات آزمون XRD در سطح کشور، در محل دانشگاه صنعتی شریف برگزار شد.
در این نشست تخصصی الزامات و توصیه های استاندارد روش آزمون XRD برای مشخصه یابی نانومواد(بر مبنای استاندارد ملی ایران شماره 1-21951، 1396) توسط کارشناسان مربوطه مورد بررسی قرار گرفت.