فراخوان معرفی شرکت های فعال در زمینه تجهیزات آزمایشگاهی به شبکه

شبکه آزمایشگاهی فناوری نانو در راستای ترغیب شرکت‌های فعال در زمینه تجهیزات و خدمات به ارایه خدمات‌ مناسب به آزمایشگاه‌های عضو شبکه، شروع به ایجاد بانک اطلاعات این شرکت ها نموده است. به منظور جمع‌آوری اطلاعات ل