اولین دستگاه STM ساخت داخل رونمایی شد


در سومین گردهمایی مدیران شبکه آز

در سومین گردهمایی مدیران شبکه آزمایشگاهی فناوری نانو
که در روز شنبه 29 اردیبهشت ماه 1386 برگزار گردید اولین دستگاه STM ساخت
داخل رونمایی شد.
این دستگاه که با نام تجاری “نما” تولید شده است، به عنوان یک میکروسکوپ
تونلی روبشی پیشرفته در تمامی مراحل از طراحی تا ساخت, مولود توانمندی یک
تیم ایرانی و نمونه افتخارآمیزی از بومی‌سازی فناوری تجهیزات آزمایشگاهی می‌باشد.
این میکروسکوپ توانمندی ارائه تصاویر دو و سه بعدی در ابعاد نانومتر را
دارد و از نظر برخی مشخصات فنی منحصر به فرد می‌باشد. رزولوشن XY برابر
0.12 نانومتر و رزولوشن Z برابر 0.045 نانومتر که در حالت زوم هر دو دقت
مذکور به 0,1 مقدار ذکر شده تقلیل می‌یابند. ناحیه اسکن 8×8 میکرومتر مربع
و بیشترین جابه‌جایی Z معادل 3000 نانومتر می‌باشد. این در حالیست که
رزولوشن جریان ست پوئینت معادل 1.5 پیکوآمپر می‌باشد.
این دستگاه با حمایت شبکه آزمایشگاهی فناوری نانو در مقیاس تجاری تولید شده
و علی‌رغم این که ساخت نمونه اول آن یک سال پیش به اتمام رسیده بود, برای
ایجاد توانمندی کامل تولید و ورود به بازار، این فعالیت تا ساخت 5 دستگاه و
ایجاد توانمندی صادرات ادامه یافت. ساخت دستگاه STM در راستای تکمیل
زیرساخت آزمایشگاهی کشور برای تولید ثروت از فناوری نانو انجام شده و شروعی
برای ساخت تجهیزات آزمایشگاهی مورد نیاز می‌باشد.