همایش بین المللی آموزش علوم و فناوری با تأکید برجهان اسلام

همایش بین المللی آموزش علوم وفناوری با تأکید برجهان اسلام به‌وسیله‌ی انجمن مطالعات برنامه درسی ایران، شورای عالی آموزش و پرورش، دفتر منطقه‌ای آیسسکو در تهران، پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش و سازمان منطقه ازاد کیش در روزهای 14-12 آذرماه سال جاری در جزیره کیش برگزار خواهد شد.

یکی از برنامه‌های همایش، برگزاری کارگاه‌های آموزشی است که کارگاه آموزش فناوری نانو از جمله این کارگاه‌ها است.

 اهداف همایش:

 • تبیین مبانی نظری آموزش علوم و فناوری در چارچوب دیدگاه اسلامی
 •  کسب شناخت جامع از دیدگاه‌ها و سیاست‌های جاری مرتبط با آموزش علوم و فناوری در کشورهای اسلامی.
 • تامل در سیاست‌ها و عملکردهای حاکم بر جریان آموزش علوم و فناوری.
 • به‌دست آورن درکی صحیح از مواجهه با مشکلات موجود در آموزش علوم و فناوری در کشورهای اسلامی.
 •  تبادل نظر پیرامون اقدامات نوآورانه و خلاقانه انجام شده برای ارتقاء سطح تربیت علمی دانش آموزان در کشورهای اسلامی.
 •  ایجاد زمینه‌های لازم برای مشارکت و همکاری میان کشورهای اسلامی در زمینه آموزش علوم و فناوری.
 •  تعیین و‌شناسایی اولویت‌های پژوهشی در حوزه آموزش علوم و فناوری.

محورهای همایش:

 •  الف: مباحث نظری
 •  ب: غایات و اهداف
 •  ج: طراحی برنامه درسی
 •  د: روش‌ها و راهبرد‌های یاددهی – یادگیری
 •  هـ: ابعاد بین‌المللی
 • و: زیر ساخت‌ها و تربیت نیروی انسانی

برنامه زمان‌بندی همایش

 •  ارسال چکیده تفصیلی: 15 مرداد ماه 1389
 • اعلام پذیرش چکیده تفصیلی: 31 مرداد ماه 1389
 • ارسال اصل مقاله (اختیاری) :15 مهر ماه 1389
 • اعلام برنامه زمان‌بندی همایش:30 آبان ماه 1389
 • چاپ کتابچه حاوی چکیده‌های تفصیلی: 30 آبان ماه 1389
 • برگزاری کارگاه‌های آموزشی:12 آذر ماه 1389
 • برگزاری همایش:13 الی 14 آذر ماه 1389
 • برگزاری جلسه ویژه مسئولان وزارت آموزش و پرورش کشور‌های اسلامی: 15 آذر ماه 1389