اردوگاه تابستانی فناوری‌نانو

طبق پیش‌بینی بنیاد ملی علوم آمریکا (NSF)، ایالات متحده آمریکا تا سال 2014 به بیش
از 2 میلیون نیروی کار فناوری‌نانو از جمله دانشمند، محقق، مهندس، تکنسین و ….
نیاز دارد. در راستای تامین این تعداد نیروی کار متخصص، یکی از رسالت‌های دانشکده
علم و مهندسی نانومقیاس (CNSE) دانشگاه‌ آلبانی، تربیت نیروهای مورد نیاز حوزه علم
و فناوری‌نانو از طریق برگزاری دوره‌های آموزشی دائمی و موقتی است.

در این راستا، دانشکده CNSE و موزه علم و فناوری کودکان (CMOST) این کشور با همکاری
یکدیگر، به دنبال برگزاری اردوگاه تابستانی فناوری‌نانو برای بیش از 20 دانش‌آموز
مقطع راهنمایی هستند. این اردوگاه از تاریخ 6 جولای در مجموعه فناوری‌نانوی CNSE
برگزار می‌شود.

هدف از طراحی اردوگاه تابستانی CNSE-CMOST، معرفی علم و فناوری‌نانو به دانش‌آموزان
سنین 11 تا 14 سال و بررسی نحوه تاثیر این فناوری نوظهور بر آینده زندگی بشر است.

برنامه‌های پیش‌بینی شده برای شرکت‌کنندگان در این اردوگاه تابستانی عبارتند از:

• جلسات معرفی مقدماتی فناوری‌نانو؛

• بازدید از مجموعه فناوری‌نانوی دانشکده CNSE؛ و

• مشارکت در فعالیت‌های عملی و آزمایشگاهی مربوط به تحقیقات فناوری‌نانو.