معرفی محصولات نانو در صنعت ساختمان در نمایشگاه پیشرفت ایران در فناوری نانو

محصولات فناوری نانو در صنعت ساختمان، در چهار گروه دسته بندی و ارئه شده بود؛

  • بتن و سیمان
  • لوله و اتصالات
  • رنگ و رزین
  • در و پنجره
برخی از این محصولات شامل موارد زیر است:
گروه بتن و سیمان: 
بتن فوق سبک سازهای
استفاده از این بتن موجب افزایش مقاومت به وزن و کاهش وزن ساختمان می گردد.
گروه لوله و اتصالات:
لوله و اتصالات مقاوم به ضربه و سایش و با خواص حرارتی بالا
لوله های بی صدا
نانوافزودنی برای ارتقای خواص پلیمرها
گروه رنگ و رزین:
نانورنگ ترافیکی
نانورنگ رسانا
نانورنگ آنتی استاتیک
گروه در و پنجره:
پروفیل های نانوکامپوزیتی UPVC