معرفی محصولات نانو در صنعت نفت و انرژی در نمایشگاه پیشرفت ایران در فناوری نانو

برخی از محصولات فناوری نانو در صنعت انرژی ، که در این نمایشگاه ارائه شدند عبارتند از:

  • شیشه های کنترل کننده انرژی (Low-E)
  • دستگاه نانوکویتاسیون صنعتی
  • کاتالیست های بر پایه نانوگاما آلومینا
شیشه های کنترل کننده انرژی، در عین حالیکه طول موج محدوده نور مرئی را از خود عبور می دهند و تاثیر منفی بر میزان روشنایی داخل محیط خانه ها را ندارند، مانع از عبور طول موج های گرمایی نور شده و از بالا رفتن دمای محیط خانه جلوگیری می کنند.
filereader.php?p1=main_194e282b6950fdd22
دستگاه نانوکویتاسیون صنعتی کاربردهای متنوعی در افزایش کیفیت، کاهش گوگرد و کاهش مصرف سوخت دارد. با این فناوری می توان:
  •  میزان گوگرد موجود در گازوئیل و مازوت را کاهش داد
  • نفت خام سنگین را به نفت سبک تبدیل کرد
  • سوخت های نانوامولسیونی حاصل از آب-گازوئیل یا آب-مازوت تولید نمود
filereader.php?p1=main_194e282b6950fdd22