معرفی کاربردهای فناوری نانو در آب در حضور مقام معظم رهبری

محصولات و کاربردهای فناوری نانو در زمینه آب و پساب ، دردو دسته ی “طرح های انجام شده” و ” اقدامات در دست اقدام” در این نمایشگاه تفکیک شده بودند.

ازجمله پروژه های  انجام شده در زمینه فناوری نانو در صنعت آب می توان به موارد زیر اشاره کرد:
حذف آرسنیک از آب آشامیدنی شهر اردبیل با فناوری نانوکاویتاسیون
تصفیه انواع پساب های صنعتی با استفاده از فناوری نانوفیلتراسیون غشایی هارمودینامیکی
تامین آب شهر ملاثانی در خوزستان با استفاده از سیستم نانوفیلتراسیون
تولید نانوغشای پلیمری به منظور تصفیه آب
filereader.php?p1=main_9cf047d8803a49028filereader.php?p1=main_c3624f6583bbf81ae