استانداردسازی فناوری‌نانو، موضوع نشست جهانی وضع قوانین علمی

نشست جهانی وضع قوانین علمی (GSRS) در ماه سپتامبر 2016 در شهر بتزدا در ایالت مریلند آمریکا برگزار شد. در هر یک از این نشست‌ها روی حوزه خاصی از علم بحث می‌شود که هدف از آن تعیین جهت‌دهی تحقیقات در آینده است. نشست این دوره بر روی استانداردهای فناوری‌ نانو و کاربردهای آن تمرکز داشته است. سال گذشته، در تاریخ 11 اکتبر 2015 کارگاه آموزشی در این‌باره تشکیل شد که این نشست پیرو موضوعات مطرح شده در آن کارگاه بوده است. در آن کارگاه روی اندازه‌گیری فیزیکی و شیمیایی نانومواد و استانداردهای مرتبط با نانومواد بحث شد. در این نشست این موضوع بسط بیشتری پیدا کرده و به موضوع اندازه گیری زیستی، فیزیکی و شیمیایی نانومواد پرداخته شده است. همچنین کاربردهای این موضوع دربخش دارو، مواد غذایی و ادوات پزشکی نیز مطرح شده است. از اهداف دیگر این نشست می‌توان به موارد ذیل اشاره کرد:

  •  آموزش نیروی انسانی در این حوزه از فناوری‌ نانو که به روش‌های اندازه‌گیری و استانداردهای این حوزه مربوط می‌شود.
  •  شناسایی نیازهای فوری در حوزه فناوری‌ نانو، روش‌های اندازه‌گیری و استانداردهای مرتبط.

نتایج مورد نظر برگزار کنندگان این نشست عبارتند از:
– نتایج کار این نشست به صورت گزارشی مکتوب منتشر شود: اطلاعات تولید شده در بخش طوفان ذهنی (Brainstorming) خلاصه شده و به عنوان نیازهای اولویت‌دار منتشر شود. شکاف‌های موجود در بحث قانون گذاری فناوری‌ نانو نیز مطرح، مستند و در نهایت تمامی این اطلاعات برای استفاده عموم ارائه شود.
– اجماع جهانی برای یک وبسایت مرکزی: در حال حاضر تعداد زیادی وبسایت وجود دارد که در آن‌ها اطلاعات مربوط به استانداردهای فناوری‌ نانو درج شده است. نیاز به یک وبسایت مرکزی برای این کار است که اطلاعات مربوط به این استانداردهای بین‌المللی را منتشر کند. این موضوع نیز باید بررسی شود که آیا این وبسایت می‌تواند بخشی از دیدبانی نانومواد اتحادیه اروپا باشد؟