معرفی 10 کشور برتر جهان در ثبت پتنت فناوری‌نانو در سال 2016

اداره ثبت اختراع و نشان تجاری ایالات متحده (USPTO) و اداره ثبت اختراع اروپا (EPO) به عنوان دو مرکز مهم ثبت اختراع در سطح جهان شناخته می‌شوند. بر اساس بررسی آماری انجام گرفته از بانک داده Orbit مشخص شد که در سال 2016 مجموعاً 19563 اختراع در زمینه فناوری نانو در اداره ثبت اختراع آمریکا منتشر شده است. از این تعداد اختراع، 8484 مورد اختراع¬های به ثبت رسیده (Granted patents) و 11079 مورد مربوط به درخواست های ثبت اختراع های منتشر شده (Published patent applications) است. بر اساس تعریف جدید استت نانو بر اساس استاندارد ایزو (ISO/TS 18110) اختراعاتی در حوزه فناوری نانو قرار می گیرند که حداقل دارای یک ادعا (Claim) مرتبط با فناوری نانو باشند و یا بر اساس کدهای طبقه بندی IPC دارای کدی مرتبط با حوزه فناوری نانو باشند. بر همین اساس برای اداره ثبت اختراع اروپا در سال 2016 مجموعاً 3589 اختراع در زمینه فناوری نانو منتشر شده است که در مقایسه با اداره ثبت اختراع آمریکا این تعداد حدود 18/0 ( حدود یک پنجم) اختراع های منتشر شده در USPTO است. از این تعداد 2006 مورد اختراع¬های به ثبت رسیده و 1583 مورد مربوط به درخواست های ثبت اختراع منتشر شده در حوزه فناوری نانو است.
در جدول 1 اختراع های ثبت شده در حوزه فناوری نانو توسط کشورهای برتر جهان در USPTO و EPO در سال 2016 آورده شده است. به دلیل اهمیت بیشتر USPTO، رتبه‌بندی کشورها بر اساس تعداد اختراع ثبت شده در این دفتر انجام گرفته است.
filereader.php?p1=main_c4ca4238a0b923820
آمریکا با دارا بودن سهمی بیش از 50 درصد از کل اختراع¬های ثبت شده در حوزه فناوری نانو در USPTO رتبه اول را از این حیث داراست. کره جنوبی و ژاپن با اختلاف فاحشی نسبت به آمریکا در این رتبه بندی در جایگاه دوم و سوم قرار دارند. نکته قابل توجه در این رتبه بندی پیشی گرفتن کره جنوبی از ژاپن در این مورد در سال 2016 می باشد که این موضوع در بررسی آمار سال 2015 توسط استت نانو پیش بینی گردیده بود. در جدول 2 آمار مربوط به درخواست¬های ثبت اختراع منتشر شده در حوزه فناوری نانو به تفکیک ده کشورهای برتر آورده شده است. بر اساس این شاخص کشورهای آمریکا، کره جنوبی و ژاپن در رتبه اول تا سوم جای گرفته اند.
filereader.php?p1=main_c81e728d9d4c2f636
بررسی مجموع اختراعات به ثبت رسیده و درخواست های ثبت اختراع منتشر شده در حوزه فناوری نانو در اداره ثبت اختراع آمریکا در سال 2016 نشان می دهد که این تعداد نسبت به سال 2015 رشد چندانی نداشته و فقط به میزان اندک 1/0 درصد رشد داشته است که نسبت به سال پیش (حدود 8/8 درصد رشد) کاهش محسوسی را نشان می دهد. از طرف دیگر رشد این شاخص برای مرکز ثبت اختراع اروپا نسبت به سال 2015 میزان 84/20 درصد بوده است که نسبت به سال گذشته (حدود 88/7 درصد) حدود 3 برابر رشد را شاهد هستیم. این رشد تعداد اختراع ها در مرکز ثبت اختراع اروپا را می توان به نوعی به علت توجه کشورهای جهان به بازار منطقه اروپا دانست. این آمار به تفکیک نوع اختراع منتشر شده در شکل 1 آورده شده است.
filereader.php?p1=main_eccbc87e4b5ce2fe2
ایران در سال 2016 تعداد 37 اختراع در در حوزه فناوری نانو در اداره ثبت اختراع آمریکا منتشر کرده است که از این تعداد 10 مورد اختراع به ثبت رسیده و تعداد 27 مورد درخواست ثبت اختراع منتشر شده می-باشد. از حیث رتبه در زمینه اختراع های ثبت شده در حوزه فناوری نانو در USPTO نسبت به سال 2015 ایران با یک پله سقوط در رتبه 25ام جهان قرار گرفته است که این نزول به دلیل کاهش رشدی معادل با 20 درصد در تعداد اختراع های ثبت شده نسبت به سال 2015 می باشد. اما در زمینه درخواست‌های ثبت اختراع حوزه فناوری نانو ایران علیرغم رشدی معادل با 15 درصد در تعداد تعداد درخواست ثبت اختراع منتشر شده بدون تغییر نسبت به سال 2015 در جایگاه 24ام جهان قرار گرفته است. همچنین همانند سال‌های قبل هیچ پتنت نانویی از ایران در اداره ثبت اختراع اروپا ثبت نشده است.