تولید نانوالکترود شفافی که 500 هزار بار تا می‌خورد!

یک شرکت ژاپنی موفق به تولید فیلم شفافی شده که می‌توان از آن برای تولید الکترود استفاده کرد. این فیلم بعد از 500 هزار بار تا خوردن، تنها سه درصد تغییر مقاومت را تجربه می‌کند. این شرکت در حال حاضر روی تجاری‌سازی این فناوری کار می‌کند. فیلمی که پیش از این توسط این شرکت تجاری‌سازی شده 100 هزار بار تا خوردن را تحمل می‌کند.
این الکترود شفاف یک فناوری نوآورانه محسوب می‌شود که موجب توسعه فناوری نمایشگرهایی با قابلیت تاشدن می‌شود.
شرکت ان‌بی (N&B Co) اعلام کرد که این نهمین فناوری این شرکت در بخش فیلم‌های الکترودی شفاف است؛ فناوری که به Flexiont شهرت دارد.
این فیلم دارای قابلیت انحنای یک R و تغییر مقاومت 3.8 درصد است. قابلیت انحنا نشان می‌دهد که یک فیلم چقدر می‌تواند خم شود. یک R مقدار تاخوردن یک دایره با شعاع یک میلیمتر است. هر قدر که مقدار قابلیت انحنا کمتر شود، تاخوردن کامل‌تر می‌شود. این فیلم شفاف الکترودی شرکت ان‌بی دارای قابلیت انحنای سه R است.
در Flexionet فناوری به کار رفته که در آن خطوط نانوذرات نقره به هم متصل شده‌اند. این نانوذرات با استفاده از روش تف‌جوشی به هم چسبیده‌اند. این فناوری به‌گونه‌ای طراحی شده که اگر خطوط نانوذرات نقره به هم متصل شوند، نور با طول موج ویژه‌ای ایجاد می‌کند. این فناوری مقاومت سطحی را کاهش داده و پایداری عالی در تاخوردن ایجاد می‌کند.
در فیلم‌هایی که پیش از این ساخته شده بود، زمانی که خطوط نانوذرات نقره به هم متصل می‌شوند، تغییر مقاومت بسیار زیاد است، دلیل این امر یکنواخت نبودن مواد پلیمری و مقاومت سطحی آنهاست.
یکی از مشکلات فیلم‌های شفاف الکترودی تجاری‌سازی شده آن است که برای افزایش مقاومت به‌صورت مات هستند که این مشکل نیز حل شده است.

این شرکت اعلام کرده که این فیلم قادر به 500 هزار بار تاخوردن است. پیش‌بینی می‌شود که تلفن‌های همراه بین 100 تا 200 بار در روز تا بخورند که با این آمار یک فیلم 5 سال دوام خواهد داشت. این در حالی است که آمار نشان می‌دهد، مردم معمولاً هر سه سال تلفن همراه خود را تعویض می‌کنند.