67 میلیارد ریال تخفیف خدمات آزمایشگاهی برای بیش از 11000 پژوهشگر

شبکه آزمایشگاهی فناوری‌های راهبردی برای تسهیل دسترسی پژوهشگران و صنایع به خدمات آزمایشگاهی، سامانه‌ی ارائه‌ی طرح‌های ویژه‌ی تخفیف خدمات آزمایشگاهی را راه‌اندازی کرده‌است تا از این طریق خدماتی را در قالب طرح‌های تشویقی به مشتریان ارائه کند.

سال 1396، شرکت‌های دانش‌بنیان، برگزیدگان بنیاد ملی نخبگان، منتخبین پسادکتری خارج از کشور، ستادهای فناوری‌های راهبردی، منتخبین سرامدان عملی ایران و اعضای باشگاه مشتریان شبکه در مجموع 67 میلیارد ریال اعتبار از شبکه آزمایشگاهی فناوری‌های راهبردی برای انجام خدمات آزمایشگاهی یارانه دریافت کرده‌اند. این مبلغ به بیش از 11000 پژوهشگر و 324 شرکت اختصاص داده شد.

اعضای باشگاه مشتریان شبکه آزمایشگاهی، افراد حقیقی و حقوقی هستند که در سامانه مربوطه ثبت‌نام کرده‌اند. ثبت نام در این سامانه رایگان بوده و برای هریک از اعضا اعتبار مالی برای دریافت خدمات آزمایشگاهی در محدوده‌ی زمانی معینی تعلق می‌گیرد. در حال حاضر این باشگاه  نزدیک به 14000 عضو حقیقی و حقوقی دارد که شامل 500 شرکت و قریب به 13500 عضو حقیقی است.

نمودار زیر روند تعداد اعضای باشگاه را از بدو تأسیس تا پایان سال 96 نشان می‌دهد. کاهش رشد تعداد اعضا از مهر 96 به دلیل پایان مهلت ثبت‌نام طرح تخفیف اعضای هیأت علمی دانشگاه‌ها، طرح باشگاه مشتریان و طرح بنیاد ملی نخبگان است.

 filereader.php?p1=main_b6d767d2f8ed5d21a

شبکه آزمایشگاهی فناوری‌های راهبردی قصد دارد از ابتدای خرداد 97 طرح‌های جدید تخفیف خدمات آزمایشگاهی را ارائه کند.

شایان ذکر است، شبکه آزمایشگاهی فناوری‌های راهبردی، زیرمجموعه‌ی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری است که با هدف توسعه زیرساخت‌ها و بهبود کمی و کیفی خدمات آزمایشگاهی کشور فعالیت می‌کند. اطلاعات توانمندی‌های به اشتراک‌گذاشته شده در این شبکه، در نشانی اینترنتی www.labsnet.ir در دسترس پژوهشگران و صنایع قرار دارد.