برگزاری نشست حرف نو با موضوع علوم و فناوری‌ همگرا

در راستای مجموعه نشست‌های حرف نو، سه شنبه 26 تیر ماه 97 از ساعت 15 الی 16:30 دقیقه دکتر هاشم رفیعی‌تبار استاد دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی تهران میهمان نشست حرف نو در پارک فناوری پردیس خواهد بود. 

هدف از این نشست بحث و گفتگو پیرامون  علوم و فناوری‌های همگرا بوده که با عنوان «علوم و فناوری همگرا محور موج چهارم توسعه» برگزار خواهد شد.

در این نشست مباحثی نظیر مفهوم علوم و فناوری‌های همگرا، پیش‌بینی چشم‌انداز آتی فناوری‌های نوین طی چند دهه آینده و موج چهارم توسعه مطرح می‌شود.

 شماره تماس برای هماهنگی حضور در نشست: 76251153