۱۳ مجله‌ی داخلی به لیست مجلات مورد حمایت ستاد نانو اضافه شد

ستاد ویژه‌ی توسعه‌ی فناوری‌ نانو به‌منظور حمایت از نشریات ISI و علمی-پژوهشی داخلی فناوری‌ نانو، به مقالات چاپ شده در این مجلات، در صورت تأیید در کمیته‌ی علمی ستاد فناوری‌ نانو، حمایت تشویقی پرداخت می‌کند.

مبلغ حمایت چاپ مقاله در مجلات ISI این لیست، ده میلیون ریال و مجلات علمی پژوهشی مذکور پنج میلیون ریال  است.

 فهرست این نشریات به شرح جدول زیر است:

filereader.php?p1=main_c81e728d9d4c2f636f067f89cc14862c804.JPG&p2=news&p3=1&p4=1

لازم به ذکر است این مجلات به لیست مجلات منتخب مورد حمایت ستاد اضافه شده‌اند. برای آشنایی با مدارک لازم و نحوه‌ی ارسال آن می‌توانید به صفحه «چاپ مقاله در مجلات منتخب» مراجعه فرمایید.