استفاده از نقاط کربنی نانومقیاس برای تشخیص و درمان سرطان

محققان مؤسسه‌ی فناوری هند به رهبری رورکی موفق به توسعه‌ی نانومواد کربنی شدند که می‌توان از آن‌ها به‌عنوان عوامل درمانی و تشخیصی استفاده کرد. این ترکیبات نانومقیاس از برگ گیاه رز آبی استخراج شده‌اند. این نقاط کربنی فلورسانس را می‌توان برای رصد سلول‌های سرطانی و از بین بردن آن‌ها استفاده کرد.

گوپینات از محققان این پروژه می‌گوید: «این که بتوان با استفاده از یک ماده فرآیند شناسایی و درمان را با هم انجام داد، دستاورد بسیار مهمی است و می‌تواند پارادایم جدیدی در بحث درمان سرطان باشد. با استفاده از این نانومواد، ما می‌توانیم سلول‌های سرطانی را با کمک تصویربرداری شناسایی کرده و زدایش سلول‌های سرطانی را در حین جراحی با دقت بالا انجام دهیم.»

وی می‌افزاید: « ما قصد داریم در قدم بعد این فناوری را روی حیوانات آزمایش کنیم و نانومواد کربنی را مورد ارزیابی قرار دهیم تا کاربرد این نانومواد در بخش درمان و تشخیص سرطان بررسی شود.»

حمایت مالی این پروه توسط بورد تحقیقات علم و مهندسی (SERB)، وزارت فناوری‌زیستی و وزارت علوم و فناوری هند انجام شده‌است.

گوپینات می‌گوید: « تشخیص سلول‌های سرطانی و چگونگی از بین بردن آن‌هاچالشی بزرگ در حوزه‌ی پزشکی بوده و تحقیقات دامنه‌داری طی چند دهه‌ی گذشته روی آن انجام شده‌است. در چند سال گذشته، فناوری ‌نانو افق‌های تازه‌ای برای توسعه‌ی بخش تشخیص و درمان بیاری‌ها و استفاده ز نانومواد در این زمینه ایجاد کرده‌است. نانومواد می‌توانند به‌عنوان عوامل تصویربرداری، تشخیص و درمان به کار گرفته شوند.»