اهمیت شبکه‌سازی در نانوتکنولوژی

اهمیت شبکه‌سازی در نانوتکنولوژی

کمیسیون اروپا (EC) شبکه نانوفروم را به منظور هماهنگی شبکة نانوتکنولوژی در تمام کشورهای اروپایی ایجاد نموده است. کمیسیون اروپا برای این نانوفروم در جولای 2002 حدود 7/2 میلیون یورو از طریق برنامه 4 ساله شبکه نانوی اتحادیه اروپا سرمایه‌گذاری نموده‌است.

1706
صدور نانوزغال مایع از ویتنام

صدور نانوزغال مایع از ویتنام

16 ژانویه 2004 – دانشمندان پارک فناوری سای‌گان و دانشگاه ملی HCM موفق به تولید نانوزغال مایع شده‌اند. نایین‌‌چان‌هی، مدیر این پارک تحقیقاتی، طی مصاحبه‌ای با روزنامه لائودانگ، دربارة این اکتشاف توضیحاتی داده است:

1614
کاربرد نانوتکنولوژی در صنایع آرایشی

کاربرد نانوتکنولوژی در صنایع آرایشی

ز جمله زمینه‌های مساعد جهت ورود نانوتکنولوژی، عرصة صنایع آرایشی و بهداشتی می‌باشد. با رشد روزافزون جمعیت و افزایش آگاهی‌های عمومی در خصوص توجه بیشتر به مقولة بهداشت و مواد آرایشی و بالتبع افزایش تقاضای این محصولات و رقابت چشمگیر در این صنعت چه در سطح کشورها و چه در عرص

1190