نانوتکنولوژی در آینده نزدیک

نانوتکنولوژی در آینده نزدیک

اخیراً مجلة Business Week ، نانوتکنولوژی را بعنوان یکی از ده فناوری تغییردهندة زندگی ما برشمرده است. تمایلات تجاری به نانوتکنولوژی از آنجا ناشی می‌شود که محصولات تجاری جدید و کاربردهای آن منجر به انقلاب صنعتی جدیدی خواهد شد که تقریباً هر صنعتی را تحت تأثیر قرار خواهد داد.

3372
اهمیت شبکه‌سازی در نانوتکنولوژی

اهمیت شبکه‌سازی در نانوتکنولوژی

کمیسیون اروپا (EC) شبکه نانوفروم را به منظور هماهنگی شبکة نانوتکنولوژی در تمام کشورهای اروپایی ایجاد نموده است. کمیسیون اروپا برای این نانوفروم در جولای 2002 حدود 7/2 میلیون یورو از طریق برنامه 4 ساله شبکه نانوی اتحادیه اروپا سرمایه‌گذاری نموده‌است.

1703