مثال‌هایی از نحوة تأثیر نانوتکنولوژی

مثال‌هایی از نحوة تأثیر نانوتکنولوژی

نانوتکنولوژی یک فناوری تخیلی دوردست نیست، بلکه هم‌اکنون جای خود را در عرصة اقتصاد باز کرده است. هم‌اکنون صنعت پوشاک، اثرات نانوتکنولوژی را حس کرده است. مثلاً Eddie Bauer تن‌پوش‌های نظامی دافع لک را با استفاده از نانوذرات تولید می‌کند. این نوآوری تأثیرات ب

7895
مصاحبه با دکتر روکو (ادامه)

مصاحبه با دکتر روکو (ادامه)

در خبرنامة شمارة 56 بخش اول مصاحبه با دکتر روکو، مشاور عالی بنیاد ملی علوم ( NSF ) و رئیس زیرکمیته علوم،‌ مهندسی و فناوری نانو از کمیته ملی علوم و فناوری آمریکا ارائه شد. ادامة این مصاحبه را در این شماره بخوانید.

2647