نانوکاتالیست سبز، بستری برای خالص‌سازی دارو

نانوکاتالیست سبز، بستری برای خالص‌سازی دارو

پژوهشگران گروه شیمی دانشگاه مراغه با گروه‌هایی از چین و استرالیا نانوکاتالیستی مغناطیسی ساختند که در فرآیند تولید دارو استفاده شده و سپس به سادگی از فرآیند خارج می‌شود و در نتیجه محصول نهایی خلوص بالایی خواهد داشت.

139
استفاده از نانوبلورهای سلولز برای چاپ تصاویر نامرئی!

استفاده از نانوبلورهای سلولز برای چاپ تصاویر نامرئی!

پژوهشگران ایرانی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل و دانشگاه مین آمریکا با همکاری محققانی از دانشگاه کیوتو ژاپن با استفاده از رفتار جالب نوری نانوبلورهای سلولز، موفق به چاپ تصاویر نامرئی درون فیلم­های پلیمری شفاف شدند. نتایج این طرح در صنعت چاپ و ضد جعل نمودن اسناد و مدارک کاربرد خواهد داشت.

144