ستاد ویژه توسعه فناوری نانو

معرفی الگوی توسعه صنعت ساخت تجهیزات فناوری نانو به مقام معظم رهبری

حضرت آیت الله خامنه‌ای، روز شنبه 11 بهمن ماه، از نمایشگاه پیشرفت جمهوری اسلامی ایران در فناوری نانو، که در محل حسینیه حضرت امام خمینی (ره) برگزار شد، بازدید نمودند. در یکی از بخش‌های این نمایشگاه، الگوی شکل گیری و توسعه صنعت ساخت تجهیزات فناوری نانو، معرفی شده بود و برخی از تجهیزات آزمایشگاهی و صنعتیِ مرتبط با این فناوری که طی سال‌های اخیر در کشور ساخته و تجاری شده اند، به نمایش درآمده بود.


الگوی ستاد فناوری نانو برای ایجاد صنعت ساخت تجهیزات فناوری نانو، شامل چهار مرحله‌ی ذیل است:

تجهیزات معرفی شده در این بخش در چند صنعت مختلف زیر، کاربرد دارند: