ستاد ویژه توسعه فناوری نانو

معرفی فعالیت های ترویج صنعتی در نمایشگاه پیشرفت ایران در فناوری نانو

حضرت آیت الله خامنه‌ای، روز شنبه 11 بهمن ماه، از نمایشگاه پیشرفت جمهوری اسلامی ایران در فناوری نانو، که در محل حسینیه حضرت امام خمینی (ره) برگزار شد، بازدید نمودند. یکی از بخش‌های این نمایشگاه، به فعالیت‌هایی که با هدف ترویج این فناوری در صنایع، طراحی و اجرا می شود، اختصاص یافته بود.

برخی از اقدامات و برنامه‌های مرتبط با ترویج صنعتی فناوری نانو شامل موارد زیر است: 
filereader.php?p1=main_7a4caa6efadbc77ef