1
ستاد ویژه توسعه فناوری نانو Iran Nanotechnology Initiative Council بستن
 • ستاد ویژه توسعه فناوری نانو

 • مدیریت بانک اطلاعات شاخص های فناوری نانو

 • سایت جشنواره فناوری نانو

 • سیستم جامع آموزش فناوری نانو

 • شبکه آزمایشگاهی فناوری نانو

 • موسسه خدمات فناوری تا بازار

 • کمینه استاندارد سازی فناوری نانو

 • پایگاه اشتغال فناوری نانو

 • کمیته نانو فناوری وزارت بهداشت

 • جشنواره برترین ها

 • مجمع بین المللی اقتصاد نانو

 • اکو نانو

 • پایگاه اطلاع رسانی محصولات فناوری نانو ایران

 • شبکه ایمنی نانو

 • همایش ایمنی در نانو

 • گالری چند رسانه ای نانو

 • تجهیزات فناوری نانو

 • صنعت و بازار

 • باشگاه نانو

اولین کارگاه آموزشی ترویجی مبانی نانومترولوژی برگزار شد

کمیته استاندارد سازی فناوری نانو ستاد با همکاری مرکز ملی اندازه شناسی اولین کارگاه آموزشی ترویجی مبانی نانومترولوژی را در تاریخ 26 شهریور سال جاری در محل سازمان ملی استاندارد ایران برگزار نمود.

اخبار ایران
اخبار سایر نقاط جهان