1
ستاد ویژه توسعه فناوری نانو Iran Nanotechnology Initiative Council بستن
 • ستاد ویژه توسعه فناوری نانو

 • مدیریت بانک اطلاعات شاخص های فناوری نانو

 • سایت جشنواره فناوری نانو

 • سیستم جامع آموزش فناوری نانو

 • شبکه آزمایشگاهی فناوری نانو

 • موسسه خدمات فناوری تا بازار

 • کمینه استاندارد سازی فناوری نانو

 • پایگاه اشتغال فناوری نانو

 • کمیته نانو فناوری وزارت بهداشت

 • جشنواره برترین ها

 • مجمع بین المللی اقتصاد نانو

 • اکو نانو

 • پایگاه اطلاع رسانی محصولات فناوری نانو ایران

 • شبکه ایمنی نانو

 • همایش ایمنی در نانو

 • گالری چند رسانه ای نانو

 • تجهیزات فناوری نانو

 • صنعت و بازار

 • باشگاه نانو

تعداد محصولات ایرانی دارای گواهی نانومقیاس 31 درصد رشد داشت

بنابر اعلام واحد ارزیابی محصولات فناوری نانو، تا پایان سال 1395 تعداد 325 محصول موفق به دریافت گواهی نانومقیاس شده اند. این رقم حدود 31 درصد رشد را نسبت به پایان سال 94 نشان می دهد.

اخبار ایران
اخبار سایر نقاط جهان