1
ستاد ویژه توسعه فناوری نانو Iran Nanotechnology Initiative Council بستن
 • ستاد ویژه توسعه فناوری نانو

 • بانک اطلاعات شاخص های فناوری نانو

 • سایت جشنواره فناوری نانو

 • سیستم جامع آموزش فناوری نانو

 • شبکه آزمایشگاهی فناوری نانو

 • موسسه خدمات فناوری تا بازار

 • کمیته استانداردسازی فناوری نانو

 • پایگاه اشتغال فناوری نانو

 • کمیته نانو فناوری وزارت بهداشت

 • جشنواره برترین ها

 • مجمع بین المللی اقتصاد نانو

 • اکو نانو

 • پایگاه اطلاع رسانی محصولات فناوری نانو ایران

 • شبکه ایمنی نانو

 • همایش ایمنی در نانو

 • گالری چند رسانه ای نانو

 • تجهیزات فناوری نانو

 • صنعت و بازار

 • باشگاه نانو

نشست صنعتی مدیران وکارشناسان واحدهای شهرک صنعتی پرند با ستاد ویژه توسعه فناوری نانو

نشست صنعتی مدیران وکارشناسان واحدهای مختلف صنعتی شهرک صنعتی پرند ، روز یکشنبه 17 تیر ماه 1397، در ستاد ویژه توسعه فناوری نانو برگزار شد.

اخبار ایران
اخبار سایر نقاط جهان