1
ستاد ویژه توسعه فناوری نانو Iran Nanotechnology Initiative Council بستن
 • ستاد ویژه توسعه فناوری نانو

 • مدیریت بانک اطلاعات شاخص های فناوری نانو

 • سایت جشنواره فناوری نانو

 • سیستم جامع آموزش فناوری نانو

 • شبکه آزمایشگاهی فناوری نانو

 • موسسه خدمات فناوری تا بازار

 • کمینه استاندارد سازی فناوری نانو

 • پایگاه اشتغال فناوری نانو

 • کمیته نانو فناوری وزارت بهداشت

 • جشنواره برترین ها

 • مجمع بین المللی اقتصاد نانو

 • اکو نانو

 • پایگاه اطلاع رسانی محصولات فناوری نانو ایران

 • شبکه ایمنی نانو

 • همایش ایمنی در نانو

 • گالری چند رسانه ای نانو

 • تجهیزات فناوری نانو

 • صنعت و بازار

 • باشگاه نانو

هشت موضوع پیشنهادی برای پایان نامه علوم انسانی در فناوری نانو

ستاد ویژه‌ی توسعه‌ی فناوری نانو از پایان‌نامه‌های تعریف‌شده در حیطه‌ی علوم انسانی که به نحوی در ترویج استفاده از فناوری نانو در صنایع مختلف نقش ایفا می‌کنند، حمایت می‌کند. بررسی سیاست‌ها و برنامه‌های توسعه‌ی فناوری نانو در حوزه‌های مالکیت فکری و ثبت پتنت، توسعه‌ی سرمایه‌ی انسانی و آموزش‌های پیش از دانشگاه و درون دانشگاهی، استانداردسازی، انتقال دانش نانو از دانشگاه به صنعت و در نهایت هدایت محصولات مبتنی بر فناوری نانو به‌سوی تجاری‌سازی، بخشی از موضوعات این طرح‌های پیشنهادی را تشکیل می‌دهند.

اخبار ایران
اخبار سایر نقاط جهان