کاهش مصرف انرژی در ذخیرة اطلاعات

5 فوریه 2004- محققین مؤسسه فناوری LG در کره، روشی را برای کاهش مصرف انرژی هنگام خواندن اطلاعات از روی فیلم‌های ذخیرة اطلاعات اختراع کرده‌اند.