جذب 30 درصد از سرمایه‌گذاری‌های خطرپذیر توسط صنعت فناوری نانو در انگلیس

در سال 2004، 30 درصد از کل سرمایه‌گذاری‌های خطرپذیر در حوزه مواد پیشرفته و فناوری نانو در کشور انگلیس و ایرلند سرمایه‌گذاری شده است.