معرفی كتاب نانوذرات و كاربرد آنها در رهایش كنترل‌شدة عوامل بیولوژیكی

رهایش کنترل‌شده دارو و عوامل بیولوژیکی نقش بسیار مهمی در درمان بیماری‌ها ایفا می‌کند. ایده استفاده از این سیستم‌ها از اوایل دهة هفتاد میلادی شکل گرفت و از آن زمان تاکنون تحقیقات بسیاری در این زمینه انجام شده است.