حرکت آسان و سریع میکروربات های جدید

محققان میکرورباتی ساخته‌اند که ۶۰ میکرومتر (به باریکی یک موی انسان) عرض و ۲۵۰ میکرومتر طول دارد. این ربات کوچک به صورت بی‌سیم قابل کنترل است. به گفته یکی از سازندگان این ربات، طول آن ده‌ها مرتبه و حجم آن هزاران مرتبه کوچک‌تر از میکروربات‌های بی‌سیم و قابل کنترل پیشین است. این ربات روی چرخ حرکت نمی‌کند و با استفاده از پاهای ۱۰ نانومتری به سرعت گام برمی‌دارد.