علت خمیدگی لایه‌های کربنی در الیاف کربنی

یک تیم تحقیقاتی متشکل از محققان فرانسوی، استرالیایی و آلمانی توانستند با استفاده از پرتوهای اشعه x با پهنای چند صدنانومتر چگونگی خم شدن نانولایه‌ها را در الیاف کربنی پیشرفته مشاهده کنند. این محققان برای اولین بار خم شدن نانوبلورها را در الیاف کربنی مشاهده کردند. این نتایج نشان می‌دهند وجود اتصالات عرضی نامرئی بین لایه‌های کربنی عامل این خمیدگی می‌باشد. این کشف می‌تواند در یافتن راهی برای تولید مواد کربنی پیشرفته مفید باشد.

یک تیم تحقیقاتی متشکل از محققان فرانسوی، استرالیایی و آلمانی توانستند با استفاده از پرتوهای اشعه x با پهنای چند صدنانومتر چگونگی خم شدن نانولایه‌ها را در الیاف کربنی پیشرفته مشاهده کنند. این محققان برای اولین بار خم شدن نانوبلور