سمینار روش XPS و کاربردهای آن برگزار شد.

سمینار روش XPS و کاربردهای آن به همت شبکه آزمایشگاهی فناوری نانوی ایران، روز چهار¬شنبه 14 دیماه 1384، از ساعت 13:30 الی 15 با حضور محققینی از دانشگاه و صنعت در محل دبیرخانه ستاد برگزار شد.

New Page 2

این سمینار با موضوع روش XPS و کاربردهای آن به همت شبکه آزمایشگاهی فناوری نانوی