رتبه ایران از نظر تحقیقات فناوری‌نانو در دنیا ۷ پله صعود کرد

ایران از نظر دستاوردهای تحقیقاتی فناوری‌نانو در طول یک سال، از مقام چهل و دوم جهان به مقام سی و ششم صعود کرده و چندین کشور اروپایی را پشت سر گذاشت. به گزارش مرکز اطلاعات علمی بین‌المللی، رشد تعداد کل مقالات ایران در سال ۲۰۰۵ میلادی ۴۱ درصد بوده است، در حالیکه رشد تعداد مقالات فناوری‌نانو در کشور، بیش از ۳ برابر و معادل ۱۳۵ درصد بوده است.

ایران از نظر دستاوردهای تحقیقاتی فناوری‌نانو در طول یک سال، از مقام چهل و دوم ج