مقاله روزنامه ایران: انتخاب بین نفت و نانو

روزنامه ایران در شماره پنج شنبه ۲۲ دی ماه ۱۳۸۴، مقاله ای را باعنوان تصمیم سرنوشت ساز؛ انتخاب بین نفت یا نانوتکنولوژى، به چاپ رسانده که در آن به خوبی اثرات فناوری نانو در آینده کشور و ضرورت جدیت در این فناوری را نشان داده است. ضمن تشکر از این روزنامه، شما را به خواندن این مقاله در آدرس زیر دعوت می نماییم:

New Page 2

روزنامه ایران در شماره پنج شنبه ۲۲ دی