ثبت اختراع بارکد زیستی (Tm) برای تشخیص پروتئین‌های فوق حساس

ثبت اختراع فناوری آشکارسازی پروتئین‌های فوق حساس توسط شرکت Nanosphere، سبب می‌شود این شرکت به عنوان سهام‌داری استثنایی فناوری‌های تشخیص مولکولی شناخته شود. Nanosphere، در زمین&#۱۷۲۸ تشخیص مولکولی با کمک فناوری‌نانو فعالیت می‌کند. این روش، نویدبخش آشکارسازی پروتئین PCR و کاربرد آن در آشکارسازی اسیدهای‌نوکلئیک و تشخیص ژن می‌باشد.

New Page 2

ثبت اختراع فناوری آشکارسازی پروتئین‌های فوق حساس توسط شرکت Nanosphere، سبب می‌شود این شرکت به عنوان سهام‌داری استثنایی فناوری‌های تشخیص مولکولی شناخته شود. Nanosphere، در زمینۀ تشخیص مولکولی با کمک فناوری‌نانو فعالیت می‌کند. ا