معرفی کتاب هفته: مواد نانومقیاس در شیمی

در سال‌های اخیر، علاقه به تهیه و مشخصات مواد نانوساختار، به واسطه خواص ممتاز و کاربرد بالقوه فنی آنها رشد چشمگیری داشته است. مواد نانومقیاس حوزه جدید از ماده را ارائه کرده و امکانات وسیع و متنوعی را در علوم و فناوری فراهم می‌کنند. کتاب حاضر توانایی بالقوه نانومواد را بیان می‌کند که مطالعه آنها برای ورود به این حیطه از علم ضروری است.

New Page 2

در سال‌های اخیر، علاقه به تهیه و مشخصات مواد نانوساختار، به واسطه خواص ممتاز و کاربرد بالقوه فنی آنها رشد چشمگیری داشته است. مواد نانومقیاس حوزه جدید از ماده ر