دعوت به همکاری برای برگزاری دوره‌های آموزشی تجهیزات فناوری نانو

در راستای تقویت توانمندی‌های نیروی انسانی موجود در آزمایشگاه‌های کشور و به اشتراک گذاشتن توانمندی‌های آنها، شبکه آزمایشگاهی فناوری نانو در نظر دارد در زمینه اپراتوری، تعمیر و نگهداری، کالیبراسیون و تحلیل نتایج تجهیزات مرتبط با فناوری نانو دوره‌های آموزشی عمومی و تخصصی برگزاری نماید که موارد ذیل از جمله تجهیزات مورد نظر می‌باشد. از مراکز، آزمایشگاه‌ها، شرکت‌ها و افراد توانمند در این زمینه‌ها دعوت می‌شود پیشنهادات خود را مطابق با دستورالعمل شبکه آزمایشگاهی(فرم شماره ۱) تکمیل و به شبکه ارسال نمایند.

اولین نشست از مجموعه نشست

شبکه آزمایشگاهی فناوری نانو در نظر دارد دوره‌های
آموزشی عمومی و تخصصی در زمینه اپراتوری، تعمیر و نگهداری، کالیبراسیون و
تحلیل نتایج تجهیزات مرتبط