همکاری بنیاد توسعه فردا در برگزاری سمپوزیوم نانو و آموزش شیمی در آمریکا

بنیاد توسعه فردا برگزار کننده یکی از سمپوزیوم های نوزدهمین کنفرانس دوسالانه آموزش شیمی ایالات متحده آمریکا است که به نقش آموزشگران شیمی در توسعه فناوری نانو می پردازد.

بنیاد توسعه فردا برگزارکننده یکی

بنیاد توسعه فردا برگزارکننده یکی از سمپوزیوم های نوزدهمین کنفرانس دوسالانه آموزش شیمی