معرفی محصول: چوب گلف

قسمت بدنه این چوب از تیتانیوم 64 ساخته شده و در قسمت سر آن از تیتانیوم دارای فولرین استفاده شده است . چوب جدید در مقایسه با تیتانیوم معمولی به میزان 12 درصد بیشتر در مقابل خمید‌گی مقاومت می‌کند. سختی آن 6/3 درصد بهتر است.

نام محصول: چوب گلف
نام تجاری :
New Majesty