معرفی پتنت هفته: کاتالیستی برای پیل‌های سوختی قلیایی

این اختراع به معرفی کاتالیست‌های جدیدی مبتنی بر فناوری‌ نانو، مورد استفاده در پیل‌های سوختی قلیایی می‌پردازد.