عرضه کاتترهای قلبی جدید با استفاده از فناوری نانو

شرکت خصوصی Prescient Medical که در زمینه ساخت ابزارهای پزشکی مرتبط با کاهش مرگ ناشی از حملات قلبی فعالیت می‌کند، اخیرا نوعی ابزار تشخیصی مبتنی بر کاتتر به نام vPredict و vProtect جهت استفاده در کاتتریزاسیون قلبی عرضه کرده است. این ابزارها بگونه‌ای طراحی شده‌اند که بسیاری از مشکلات فناوریهای موجود را برطرف می‌سازند و به جراحان قلب این امکان را می‌دهند که تا روش درمان خود را بر اساس نیازهای شخصی هر مریض تغییر داده و تطبیق دهند.

شرکت خصوصی Prescient Medical که در زمینه ساخت ابزارهای پزشکی مرتبط با کاهش مرگ
ناشی از حملات قلبی فعالیت می‌کند، اخیرا نوعی ابزار تشخیصی مبتنی بر کاتتر به نام
vPredict و vProtect جهت استفاده در کاتتریزاسیون قلبی عرضه کرده است.

این ابزارها بگونه‌ای طراحی شده‌اند که بسیاری از مشکلات فناوریهای موجود را برطرف
می‌سازند و به جراحان قلب این امکان را می‌دهند که تا روش درمان خود را بر اساس
نیازهای شخصی هر مریض تغییر داده و تطبیق دهند.

وسایل تشخیصی موجود فقط در ویژگیهای ساختاری بزرگ را مشخص می‌کنند، به عنوان مثال
فقط میزان گرفتگی یک رگ کرونر را نشان می‌دهند. vPredict یک کاتتر نوری مبتنی بر
طیف‌سنجی رامان است که می‌تواند حتی ترکیبات شیمیایی پلاک مسدود کننده عروقی را
تعیین نماید.

روش طیف‌سنجی رامان یک روش ارزیابی شناخته شده کمی و کیفی بسیار دقیق اجزاء تشکیل
دهنده مواد می‌باشد. با شناخت دقیق ترکیب پلاک مسدودکننده عروق کرونر و وضعیت
بالینی ایجاد شده در اثر ترکیبات مذکور، جراح می‌تواند بهترین درمان را برای مریض
انتخاب نماید. در اولین سری از این کاتترها امکان شناسایی کلسترول، استرهای کلسترول،
تری‌گلیسریدها، پروتئین‌ها و خون ممکن شده است. در سری بعد این ابزار امکان ارزیابی
تعداد بسیار بیشتری از مواد مهیا خواهد شد و اینگونه امکان درک بهتر روند تصلب
شرایین ممکن می‌شود.

فناوری موجود در استنت‌ها بگونه‌ای است که امکان باز شدن عروق نیمه‌بسته یا کاملا
بسته را ممکن می‌سازد اما مسائل مربوط به کیفیت این ابزارها سبب بروز مشکلاتی همچون
انسداد مجدد عروق، رشد جدار عروق و انعقاد دیررس می‌گردد.

vProtect ابزار جدیدی است که بگونه‌ای طراحی شده که این مشکلات را برطرف می‌سازد و
کاربردهای استنت‌ها را افزایش می‌دهد. از این ابزار در مواردی که عروق کاملا بسته
نشده‌اند و جریان خون محدود نشده است نیز می‌توان استفاده کرد. از اهداف توسعه این
سیستم کاهش صدمات عروقی و افزایش ساخت عروق جدید عنوان شده است.