تأمین امنیت ارتباطات شبكه‌ای راه دور با كریپتوگرافی كوانتومی

با توجه به آغاز رای‌گیری آن‌لاین از سال 2001 در سوئیس، و اهمیت انتخابات در آن کشور، مقامات محلی به‌ دنبال یافتن روشی مطمئن برای حفظ داده‌ها و اطمینان از صحت آن در کلیه مراحل پردازش اطلاعات(از مبدأ تا محل ذخیره) بودند. به همین منظور دانشمندان سوئیسی برای نخستین بار در جهان طی روشی مبتکرانه و با استفاده از کریپتوگرافی کوانتومی، توانستند کدهای غیر قابل نفوذی را برای شمارش آرا ایجاد نمایند؛ به‌طوری که به کمک آن دیگر نیاز چندانی به کنترل خارجی نیست و سلامت داده‌ها در کلیه مراحل پردازش، از محل اخذ رای تا محل جمع‌آوری آرا، تضمین می‌شود.

با توجه به آغاز رای‌گیری آن‌لاین از سال 2001 در سوئیس، و اهمیت انتخابات در آن
کشور، مقامات محلی به‌ دنبال یافتن روشی مطمئن برای حفظ داده‌ها و اطمینان از صحت
آن در کلیه مراحل پردازش اطلاعات(از مبدأ تا محل ذخیره) بودند. به همین منظور
دانشمندان سوئیسی برای نخستین بار در جهان طی روشی مبتکرانه و با استفاده از
کریپتوگرافی کوانتومی، توانستند کدهای غیر قابل نفوذی را برای شمارش آرا ایجاد
نمایند؛ به‌طوری که به کمک آن دیگر نیاز چندانی به کنترل خارجی نیست و سلامت داده‌ها
در کلیه مراحل پردازش، از محل اخذ رای تا محل جمع‌آوری آرا، تضمین می‌شود.

این دستاورد علمی در واقع بخش کوچکی از طرح بزرگ SwissQuantum project برای ایجاد
یک شبکه ارتباطی کوانتومی آزمایشی(همانند آنچه در دهه 1970 در مورد اینترنت
درآمریکا اتفاق افتاد) و حفاظت از ارتباطات شبکه‌ای آینده است. از این فناوری
پیشرفته همچنین می‌توان در موارد مهم دیگر سیاسی، تحقیقات پلیسی و مراقبت‌های
بیمارستانی هم استفاده نمود.

گفتنی است قرار است تا سال 2009 محلی برای آزمایش و نشان دادن ارتباطات راه دور
کوانتومی ایجاد شود و به این ترتیب ژنو به مرکز بی‌رقیب امنیت دیجیتال جهان تبدیل
می‌گردد. با گسترش این فناوری می‌توان از آن در بانک‌ها، شرکت‌های بیمه، کسب
وکارهای فناوری‌های پیشرفته، و تمامی مواردی که در آن حفاظتِ داده حائز اهمیت است،
استفاده نمود.