دارورسانی به تومورها بوسیله نانوذرات کنترل شده از راه دور

محققان موسسه فناوری ماساچوست نانوذرات کنترل شونده از راه دوری را ساخته‌اند که در صورت تحریک بوسیله میدان الکترومغناطیسی داروی ضدسرطان را آزاد می‌سازند. این مطالعه می‌تواند منجر به بهبود تشخیص و درمان انواع سرطان شود.

محققان موسسه فناوری ماساچوست نانوذرات کنترل شونده از راه دوری را ساخته‌اند که در
صورت تحریک بوسیله میدان الکترومغناطیسی داروی ضدسرطان را آزاد می‌سازند. این
مطالعه می‌تواند منجر به بهبود تشخیص و درمان انواع سرطان شود.

در مطالعه مقدماتی که بوسیله تیمی از محققان دانشگاههای هاروارد و موسسه فناوری
ماساچوست صورت گرفته است نانوذراتی ساخته شدند که قادرند تا رسیدن به تومورها در
جریان عمومی خون به حرکت درآیند و در این تومورها تشکیل توده دهند. ذرات توده شده
امکان تصویربرداری از تومورها را بوسیله MRI برای پزشکان ممکن می‌سازند.

در گام بعدی این سوال مطرح شد که با در نظر گرفتن امکان مشاهده ذرات، آیا امکان
ارتباط برقرار کردن با این ذرات وجود دارد؟ پاسخ این سوال مثبت است. این ذرات خاصیت
سوپرپارامگنتیک دارند که با قرار گرفتن در میدان مغناطیسی انرژی گرمایی از خود آزاد
می‌سازند. به این ذرات ملکولهای کوچکی همچون داروها متصل می‌شوند. در مجاورت میدان
الکترومغناطیسی با تواتر کم، ذرات گرما آزاد ساخته و با از بین رفتن پیوندها دارو
آزاد می‌گردد. طول موج مورد استفاده در این روش ۳۵۰ تا ۴۰۰ کیلوهرتز است که براحتی
و بدون هیچ‌گونه آسیبی از بدن رد می‌شود.

واسطه اتصال ذرات به ملکولهای دارو دو رشته DNA می‌باشند که با ایجاد گرما از هم
جدا می‌شوند. یکی از ویژگیهای استفاده از DNA این است که دمای ذوب آن قابل تنظیم
است. بدین گونه که رشته‌های طویل‌تر و با توالی متفاوت به گرمای متفاوتی برای جدا
شدن از هم نیاز دارند. از این خاصیت برای انتقال انواع مواد بوسیله یک ذره و آزاد
کردن آنها در هر زمانی که نیاز است می‌توان استفاده کرد.

برای ارزیابی فعالیت ذرات، محققان از موشهای سرطانی که در بدن آنها به اندازه کافی
نانوذرات وجود داشت استفاده کردند. آنها موشها را در درون یک سیم‌پیچ استوانه‌ای
قرار دادند و میدان مغناطیسی را فعال کردند. نتایج نشان داد که بدون ایجاد میدان،
ذرات داروی خود را آزاد نساختند در حالی که با ایجاد میدان، دارو در بافت ها آزاد
شد. اگرچه برای تایید نهایی این روش بایستی مطالعات زیادی صورت گیرد با این حال این
آزمایش دلیلی بر وجود روشی موثر و بی‌ضرر و قابل کنترل از راه دور جهت کنترل سرطان
است.

نتایج این مطالعه در مجله Advanced Materials منتشر شده است.