انتشار گزارش بازار نانومواد

مؤسسة Market & research گزارشی را در زمینة نانومواد منتشر کرده‌است که در آن بازار نانومواد، نقش‌آفرینان مختلف از جمله سازمان‌ها، و در دسترس بودن بازار مطرح شده‌است. این گزارش کارکردهای فنی ایجادشده به‌وسیلة نانومواد را برای ایجاد محصولات نانوی روزانه مشخص می‌کند.

مؤسسة Market & research گزارشی را در زمینة نانومواد منتشر کرده‌است که در آن
بازار نانومواد، نقش‌آفرینان مختلف از جمله سازمان‌ها، و در دسترس بودن بازار مطرح
شده‌است. این گزارش کارکردهای فنی ایجادشده به‌وسیلة نانومواد را برای ایجاد
محصولات نانوی روزانه مشخص می‌کند.

 طی دو سال گذشته تولید انبوه نانولوله‌های کربنی چند‌دیواره، منجر به کاهش
چشمگیر قیمت آنها تا 150 دلار برای هر کیلوگرم در کاربردهای نیمه‌صنعتی شده‌است.

راه‌اندازی شرکت‌های تولیدکنندة صنعتی نانولوله‌‌های کربنی آغاز شده، تا از این
طریق به کسب وکارهای پایدار به همرا تجاری‌سازی این مواد پیشرفته با هدف قیمت هر
کیلو گرم 45 دلار، دست یابیم.
قیمت نانوکلی‌ها نیز تا حدی کاهش یافته‌است؛ اما مسألة قیمت در مقابل نسبت عملکرد
هنوز هم حل نشده‌است. در این شرایط، برخی از کاربردهای تجاری نانوکلی‌ها به‌دلیل
بالا بودن قیمت آنها کنار گذاشته شده‌است.
افزودنی‌های نانوی مبتنی بر نقره، حجم قابل توجهی از بازار را به خود اختصاص داده‌اند(50
در صد حجم بازار محصولات نانو) و هم‌اکنون نیز در حوزة لوازم خانگی بزرگ(یخچال،
تلوزیون و….)، پوشاک و کاربردهای غذا، بسیار مورد استفاده است و پیش‌بینی می‌شود
که طی سال‌های آتی سریعاً وارد بازار شود؛ البته مسائلی همچون فقدان استانداردسازی،
مقررات و جنبه‌های ایمنی و سلامت آن، ممکن است این تکامل را تحت تأثیر قرار دهد.

هم‌اکنون فناوری‌نانو از مرحلة تحقیقات به مرحلة تولید رسیده و بیش از 500 محصول
مصرفی مبتنی بر فناوری‌نانو در بازار وجود دارد. به عقیدة کارشناسان مختلف صنعت،
فناوری‌نانو فناوری آینده دنیاست؛ لذا توسعه‌دهندگان محصولات نانو هم‌اکنون بر فرصت‌های
بازار تمرکز کرده‌اند.
مؤسسة Market & research گزارشی را در زمینة نانومواد منتشر کرده‌است. در این گزارش
بازار نانومواد، نقش‌آفرینان مختلف از جمله سازمان‌ها و نیز در دسترس بودن بازار
مطرح شده‌است. این گزارش کارکردهای فنی ایجادشده به‌وسیلة نانومواد را برای ایجاد
محصولات نانوی روزانه مشخص می‌کند.
رئوس مطالب این گزارش عبارتند از: مقدمه، تعاریف، محصولات فناوری‌نانو، انواع
نانومواد مورد استفاده، مدل‌ها و تکامل کسب و کار، نقش‌آفرینان بازار و پیش‌بینی
بازار نانومواد.
متن کامل این گزارش به 3490 یورو از طریق نشانی www. Researchandmarkets.
com/reports/c82806 قابل خریداری است.