جایگزینی امولسیونِ موم‌شکل در بسته‌بندی‌ها با پلیمر زیستی نانویی

به‌تازگی شرکت بلژیکی TopChim، محصول پوششی جدیدی به نام TopScreen DS13 را عرضه کرده‌است. این محصول یک پلیمر زیستی نانویی است که دوست‌دار محیط بوده و قرار است در بسته‌بندی کاغذ هیدروفوبیک و مقوا، جایگزین امولسیون موم‌شکل شود. این محصول ـ که به‌راحتی قابل تجزیة زیستی و بازیافت است ـ معایب امولسیون‌های موم‌شکل را ندارد.

به‌تازگی شرکت بلژیکی TopChim، محصول پوششی جدیدی به نام TopScreen DS13 را عرضه
کرده‌است. این محصول یک پلیمر زیستی نانویی است که دوست‌دار محیط بوده و قرار است
در بسته‌بندی کاغذ هیدروفوبیک و مقوا، جایگزین امولسیون موم‌شکل شود. این محصول ـ
که به‌راحتی قابل تجزیة زیستی و بازیافت است ـ معایب امولسیون‌های موم‌شکل را ندارد.

TopChim، یک شرکت شیمیایی است که تمرکز کاری آن بر روی پروژه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های R&D
است و در زمینة پوشش‌دهی کاغذ و افزودنی‌های پوششی کاغذ تخصص دارد. این شرکت به‌دلیل
همکاری فعال با مؤسسات و دانشگاه‌های اروپایی‌ مشغول به تحقیقات بنیادی در زمینة
شیمی بنیادی، یکی از پیشروان جهانی در زمینة توسعة فناوری پوشش‌دهی سازگار زیستی،
محسوب می‌شود. محصول جدید این شرکت یک جایگزین رقابتی و زیست‌محیطی برای امولسیون‌های
موم‌شکلی است که در تولید پوشش بسته‌بندی کاغذِ هیدروفوبیک و مقوا استفاده می‌شوند.
این محصول که نتیجة یک برنامة تحقیقاتی دو ساله است، به‌رغم نداشتن معایب امولسیون‌های
موم‌شکل، یک پوشش ضد آب بسیار کارامد می‌سازد.

هنک وان دن آبیل، مؤسس و مدیر تحقیق و توسعة شرکت گفت:«معایب امولسیون‌های موم‌شکل،
انگیزة اصلی ما برای اجرای این پروژه R&D بوده‌است. کاغذ و مقوای پوشش داده‌شده با
این محصول، از لحاظ آسانی دفع، همانند کاغذها و مقواهای بدون پوشش هستند. این پلیمر
زیستی، به‌دلیل خصوصیات ذاتی، تأثیری منفی بر روی چرخة بازیافت یا تجزیة زیستی
بسته‌بندی ندارد».

اجزای سازندة این پلیمر زیستی از گیاهان گرفته می‌شود؛ در حالی که امولسیون‌های
موم‌شکل از مواد شیمیایی نفتی ساخته می‌شوند. این پلیمر در قیاس با امولسیون‌های
موم‌شکل، در زمینة اصلاح سطحی کاغذ و مقوا نیز دارای مزایای مهمی است: TopScreen
DS13، حتی در یک محتوای جامد بالا و در حالی که ویسکوزیته پایین باقی می‌ماند به
هیچ تثیبت‌کنننده‌ای نیاز ندارد؛ ماشین‌های پوشش‌دهی که از این محصول استفاده
می‌کنند، به‌آسانی با آب شسته می‌شوند؛ علاوه بر این، TopScreen DS13 در برابر
دماهای بالا مقاوم‌تر بوده، چسبندگی کمتری دارد. این خصوصیات، حمل و نقل کاغذها و
مقواهای پوشش‌دار را در حین تولید تسهیل می‌کنند.

TopScreen DS13 در ساختمان خود از یک پلیمر زیستی بهره می‌گیرد که دارای یک توزیع
تک‌انتشاری از نانوذرات با شکلی منظم است. این محصول در نیمة دوم سال ۲۰۰۸ در اروپا
و آمریکای جنوبی عرضه خواهد شد. هم‌اکنون ظرفیت تولید این محصول در اروپا ده هزار
تن(در دو مجتمع تولیدی) است و TopChim قصد دارد تا با سرمایه‌گذاری در آمریکای
جنوبی و ساخت تأسیسات تولیدی جدید، ظرفیت تولید این محصول را در آینده افزایش دهد.