بنگالور؛کانون فناوری‌نانو در هندوستان

بعد از موفقیت بنگالور در توسعة فناوری اطلاعات و زیست‌فناوری، هم‌اکنون دولت‌مردان این ایالت به دنبال توسعة سریع فناوری‌نانو هستند تا بتوانند این ایالت را به مرکز فناوری‌نانو در هند تبدیل کنند.

بعد از موفقیت بنگالور در توسعة فناوری اطلاعات و زیست‌فناوری، هم‌اکنون دولت‌مردان
این ایالت به دنبال توسعة سریع فناوری‌نانو هستند تا بتوانند این ایالت را به مرکز
فناوری‌نانو در هند تبدیل کنند.

دولت‌مردان بنگالور هند به دنبال این هستند تا این ایالت را به‌عنوان کانون فناوری‌نانو
در این کشور تبدیل کنند. به اعتقاد کارشناسان، این تلاش‌ها و برنامه‌ریزی‌ها یادآور
موفقیت دولت‌مردان این ایالت در توسعة بخش‌های فناوری اطلاعات و زیست‌فناوری در
آنجاست.
سیاست‌گذاران بنگالور با تدوین پیش‌گامی‌های جدید به دنبال جذب سرمایه‌‌گذاران،
کارآفرینان و سرمایه‌گذاران خطرپذیر در حوزة فناوری‌نانو هستند.
به گفتة یکی از مقامات رسمی دولت ایالتی بنگالور، این ایالت برنامه‌هایی را شروع
کرده‌است تا با کمک آنها رشد بخش فناوری‌نانو را همانند بخش‌های فناوری اطلاعات و
زیست‌فناوری تسریع کنند.
به‌عنوان بخشی از این فعالیت‌ها، بنگالور میزبان دومین همایش بزرگ فناوری‌نانو در
این ایالت خواهد بود. این همایش با همکاری مرکز تحقیقات پیشرفتة علوم جواهر لعل
نهرو، برگزار خواهد شد.
محور اصلی این رویداد« فناوری‌نانو در آیندة هندوستان» خواهد بود که پیش‌بینی می‌شود
برگزاری این همایش باعث ایجاد فرصت‌های بی‌شماری برای سرمایه‌گذاران، محققان،
دانشگاهیان، کارآفرینان، شرکت‌ها و سرمایه‌گذاران خطرپذیر گردد.
در مدّت برگزاری این همایش، نمایشگاهی نیز برگزار خواهد شد تا صنعت‌گران و جامعة
تحقیقاتی بتوانند آخرین دستاوردهای خود را در حوزه‌های کاربردی‌ همچون الکترونیک،
دارورسانی و… به نمایش گذارند.
بعد از اینکه ایالت بنگالور به کانون فناوری اطلاعات و زیست‌فناوری در هندوستان
تبدیل شد، دولت‌مردان این ایالت بر حوزة فناوری‌نانو متمرکز شده‌اند. همینک بسیاری
از شرکت‌های کوچک و متوسط هندی، فعالیت‌های تحقیقاتی و نوآورانة خود را در حوزة
فناوری‌نانو در این ایالت انجام می‌دهند.