ایجاد رشته نانوفیزیك در دانشگاه شاهرود

دانشگاه صنعتی شاهرود از ترم مهر ماه سال جاری در مقطع کارشناسی ارشد نانوفیزیک و با هدف کاربردی نمودن مسائل علمی و تحقیقاتی در زمینه فناوری‌نانو و استفاده از پتانسیل‌های موجود در دانشکده فیزیک اقدام به پذیرش دانشجو نموده است.

دانشگاه صنعتی شاهرود از ترم مهر ماه سال جاری در مقطع کارشناسی ارشد نانوفیزیک
و با هدف کاربردی نمودن مسائل علمی و تحقیقاتی در زمینه فناوری‌نانو و استفاده
از پتانسیل‌های موجود در دانشکده فیزیک اقدام به پذیرش دانشجو نموده است.

به گزارش بخش خبری سایت ستاد ویژه توسعه فناوری‌نانو؛ هم‌اکنون 3 دانشجوی
روزانه و 2 دانشجوی شبانه که از طریق کنکور سراسری گزینش شده‌اند، در این رشته
در حال تحصیل هستند.

برای رشته نانوفیزیک در این دانشگاه 32 واحد شامل 9 واحد اجباری، 6 واحد اجباری
تخصصی، 8 واحد اختیاری، 8 واحد پایان‌نامه و 1 واحد سمینار در نظر گرفته شده‌است
که توسط 14 نفر از اساتید و اعضای هیأت علمی دانشکده فیزیک دانشگاه صنعتی
شاهرود و یک استاد مدعو ارائه می‌گردند.

دروس اجباری این رشته، مکانیک کوانتومی 1و2 و مکانیک آماری پیشرفته و دروس
اجباری تخصصی شامل فیزیک جامد پیشرفته، فیزیک محاسباتی سیستم‌های نانومتری و
آزمایشگاه نانوفیزیک 1 است.

دروس اختیاری که برای این رشته در نظر گرفته شده‌است نیز فیزیک نیمه‌هادی‌های
نانوساختار، خواص مغناطیس مواد، فیزیک لایه‌های فوق نازک، روش‌های آنالیز
نانوساختارها، نانوذرات و کاربردهای آنها، طیف‌سنجی لیزری، فیزیک و نانوفناوری
قطعات، الکترودینامیک و آزمایشگاه نانوفیزیک 2 هستند.