هدف‌گذاری دولت‌مردان کره جنوبی برای پیشگامی در حوزه فناوری‌نانو

دولت کره‌جنوبی به دنبال این است تا با کسب 15 درصد بازار جهانی محصولات مبتنی بر فناوری‌نانو تا سال 2015، به سه کشور برتر دنیا در این حوزه تبدیل شود.

دولت کره‌جنوبی به دنبال این است تا با کسب 15 درصد بازار جهانی محصولات مبتنی
بر فناوری‌نانو تا سال 2015، به سه کشور برتر دنیا در این حوزه تبدیل شود.

به گفته وزیر اقتصاد دانش‌محور کره جنوبی، این کشور برنامه‌ریزی کرده است تا
حداقل 30 فناوری محوری مبتنی بر فناوری‌نانو در سطح کلاس جهانی را کسب کرده و
500 شرکت مرتبط در این حوزه، ایجاد کند. به گفته وی، فناوری‌نانو مزایای بسیار
زیادی دربرداشته و می‌تواند باعث بهبود محصولات موجود و ایجاد بازارهای جدید
شود.

برنامه‌های فناوری‌نانو در کشور کره‌جنوبی به‌وسیله‌ی دولت حمایت شده و این
برنامه‌ها در دوره‌های زمانی 5 ساله اجرا می‌شوند. اولین برنامه ملی
فناوری‌نانو در این کشور در سال 2001 آغاز شد.

دولت این کشور در حوزه فناوری‌نانو سیاست‌های کاربردی را دنبال کرده و ترجیحا
از حوزهایی حمایت می‌کند که منجر به توسعه‌های سریع فناوری خواهند شد. هدف
اولین برنامه 10 ساله (2010-2001) این کشور،شناسایی چنین حوزه‌هایی است. در
دوره بعدی (2020-2011) انتظار می‌رود که تحقیقات بر حوزه‌های منتخب، متمرکز
شوند.

کره‌جنوبی به طور مداوم در بخش فناوری‌نانو سرمایه‌گذاری می‌کند. طی 8 سال
گذشته، این کشور حدود 4/1 میلیارد دلار در این صنعت نوظهور، و نزدیک به 950
میلیون دلار نیز در زمینه تحقیق و توسعه این فناوری سرمایه‌گذاری کرده است.

بعلاوه دولت این کشور 25/3 میلیون دلار در ایجاد زیرساخت‌ها و بیش از 76/74
میلیون دلار نیز در زمینه آموزش و تربیت پرسنل کاردان در این زمینه،
سرمایه‌گذاری کرده است.

در سال 2005 کشور کره جنوبی در حوزه فناوری‌نانو بعد از ایالات متحده آمریکا،
ژاپن و آلمان در رتبه چهارم دنیا قرار داشت.