کشف یک ساختار نانولوله‌ای جدید

یک نانولوله‌های کربنی سبک و خیلی بزرگ با خواص مکانیکی و الکتریکی خوب، چیزی مطلوب است. همچنین یک میکرولوله کربنی راحت‌تراز نانولوله‌ها تجاری می‌شود. اما آیا این ساختار هنوز یک نانولوله به شمار می‌رود؟

 یک نانولوله‌های کربنی سبک و خیلی بزرگ با خواص مکانیکی و الکتریکی خوب، چیزی
مطلوب است. همچنین یک میکرولوله کربنی راحت‌تراز نانولوله‌ها تجاری می‌شود. اما
آیا این ساختار هنوز یک نانولوله به شمار می‌رود؟

محققان مرکز فناوری نانوی مجتمع (CINT) که مرکزی مشترک بین آزمایشگاه‌های ملی
ساندیا و لوس الاموس است، در مقاله‌ای در مجله‌ی Physical Review Letters
ساختار جدیدی به نام “لوله‌های کربنی بسیار بزرگ ” معرفی کرده‌اند و با این کار،
موجب شده‌اند تا سوال فوق برای متخصصان نانولوله‌های کربنی به وجود آید.

هوانگ به عنوان مسئول این گروه تحقیقاتی، می‌گوید: “این ساختارها قابل توجه‌اند
زیرا بسیار سبک اند، رسانایی الکتریکی و خواص مکانیکی خوبی مشابه الیاف کربنی
دارند.” از زمینه‌های کاربرد آنها می‌توان به منسوجات الکترونیکی اشاره کرد.

این ساختار جدید کربنی، محققان فناوری نانو را متعجب ساخته است. در یک مقاله‌ی
خبری در مجله‌ی Nature به نقل از میلدرد درسلهاوس (Mildred Dresselhaus) متخصص
کربن در دانشگاه MIT آمده است: “این یک شکل جدید از کربن است که برای من غیر
منتظره بود.”

هوانگ، که ساختار این ماده را آنالیز کرده است تا تایید شود که دیواره‌های این
لوله‌ها از ساختارهای گرافیتی تشکیل شده است، این ساختار را این گونه توصیف می‌کند:
“یک ساختار متخلخل، بسیار بزرگ، لوله‌ای و شبه‌الیافی از کربن” که شعاع آن بین
۴۰ تا ۱۰۰ میکرون است. لازم به ذکر است که قطر نانولوله‌های کربنی متعارف حدود
۱۰ نانومتر است.

این ماده در آزمایشگاه ملی لوس الاموس ساخته شد. محققان دریافتند که اگر اتیلن
و پارافین را حرارت دهند یک بخار کربنی ایجاد می‌شود که به صورت لوله‌هایی از
جنس کربن خالص با قطر چند ده میکرون و قطر چند سانتی متر در می‌آید.